Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców do pobrania poniżej lub w pok. 60
• kserokopia ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawy- wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
- decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty(zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
- przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawy3 dni od daty wniesienia wniosku
inne informacje- obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców mają prawo głosować w wyborach do rady gminy i wyborach wójta, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do rad dzielnic
- poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu 
tryb odwoławczyod decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r. Nr 158, poz. 941 z późn.zm.) 
drukiPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2015 13:45 Korekta Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:16 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:12 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:31 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:22 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
02.09.2011 11:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 12:12 Zmiana podstawy prawnej Dorota Nelke
30.08.2011 12:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 11:59 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 11:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.09.2010 09:18 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko