Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni obywateli polskich

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców do pobrania poniżej lub w pok. 60
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawy- wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
- decyzję można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
- przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawy3 dni od daty wniesienia wniosku
inne informacje- poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem mające charakter stałego pobytu
- w przypadku posiadania umowy najmu lokalu należy dołączyć do wniosku jej kserokopię 
tryb odwoławczyod decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Skarga jest zwolniona z opłat. 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r. Nr 158, poz. 941 z późn.zm.) 
drukiWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborów

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2015 13:43 Korekta Małgorzata Lejko
13.03.2015 09:44 Korekta Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:49 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:40 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:21 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
02.09.2011 12:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
01.09.2011 12:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:26 Korekta Małgorzata Lejko
29.08.2011 13:56 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
29.08.2011 13:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:17 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko