Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
• pisemna lub ustna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości 
sposób załatwienia sprawy- udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie lub, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie - wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawy - od ręki - w przypadku udostępnienia spisu wyborców

- 2 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
inne informacjemiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy czy został w spisie uwzględniony 
tryb odwoławczyna decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat. 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5) 
druki

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2015 13:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:24 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
02.09.2011 11:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:24 Korekta Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:23 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:18 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.12.2010 13:06 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko