Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
(do wglądu)
• pisemna lub ustna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości 
sposób załatwienia sprawy- udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w rejestrze wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie - wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawy• od ręki - w przypadku udostępnienia rejestru wyborców

• 3 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
inne informacje---- 
tryb odwoławczyna decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat. 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r. Nr 158, poz. 941 z późn.zm.) 
drukiWniosek o udostępnienie rejestru wyborców 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2015 13:43 Korekta Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:50 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:23 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
17.01.2012 12:05 Korekta Małgorzata Lejko
02.09.2011 11:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:14 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko