Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• wniosek o dopisanie do spisu wyborców do pobrania poniżej lub w pok. 60
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawydopisanie do spisu wyborców 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacjewyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa;

w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta i wyborach do rad dzielnic prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym mają stały pobyt lub są wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5) 
drukiWniosek o dopisanie do spisu wyborców 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2015 09:20 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
07.07.2015 12:43 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.04.2015 09:22 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 11:47 Korekta Małgorzata Lejko
27.02.2015 11:46 Korekta Małgorzata Lejko
26.09.2014 12:11 Korekta Małgorzata Lejko
26.09.2014 12:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
24.09.2014 10:48 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:28 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
02.09.2011 11:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:02 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko