Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni

Gdynia dnia 06.04.2018 r.
znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.5/2018
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138 g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni
 
Termin składania ofert: do dnia 19.04.2018 r. do godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert: 19.04.2018 r. godz. 9:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań Nr F przy Sekretariacie
 
Dokumenty do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Joanna Papis
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2018 12:47 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
10.04.2018 12:46 Dodanie informacji Joanna Papis