Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z terenu Gdyni                                                                                                 Gdynia dnia 21.12.2017 r.
znak sprawy: MOPS.DZP.322.17/2017
 
 
 
Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z terenu Gdyni
 
 
Dokumenty do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Joanna Papis
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Papis
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 21.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 15:12 Aktualizacja treści Joanna Papis
27.12.2017 12:18 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
27.12.2017 12:18 Dodanie informacji Honorata Woźniak