Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
oznaczenie sprawy: MOPS.DZP.322.18/2017
 
Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert: 21.12.2017 r. godz. 9:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, sala spotkań nr F, przy Sekretariacie
 
Dokumenty do pobrania:
 
1.     Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr z dnia 13.12.2017 r.
2.       SIWZ + załączniki
3.    informacja z otwarcia ofert
4.    informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 13.12.2017
Data udostępnienia informacji: 13.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2017 14:39 Dodanie informacji Honorata Woźniak