Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Archiwum USC
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok.25 składanie wniosków; pok. 23 odbiór odpisów aktów stanu cywilnego; pok. 17 - wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
Tel. 58-66-88-117
        58-66-88-116
        58-66-88-110
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzajace uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny  
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia 
opłatyOpłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
- 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 25.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacjeWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia. 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194) 
drukiwniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby
wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.11.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:56 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
24.08.2016 10:57 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
24.08.2016 10:54 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:19 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.02.2016 08:29 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
11.01.2016 08:55 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
03.07.2015 14:11 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
09.06.2015 13:20 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 13:05 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 13:02 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:45 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:05 Korekta Wiesława Witosławska
09.04.2015 09:46 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:38 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:37 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:39 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:33 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:05 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:02 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 12:56 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:21 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:10 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 14:24 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:23 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:08 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:49 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
02.10.2012 09:44 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:13 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:28 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 13:03 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 12:59 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 12:41 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 12:36 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska