Sprostowanie aktu stanu cywilnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Archiwum USC
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 19
Tel. 58-66-88-119
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- dokument tożsamości
- wniosek o sprostowanie
- jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski
- jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe Archiwum Państwowe 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku
- dokonanie czynności materialno-technicznej 
opłatyOpłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacjeSprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców) 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmawiającej sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 35, 43
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
druki

wniosek o sprostowanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 28.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:58 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
24.08.2016 11:04 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
24.08.2016 10:47 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:29 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.02.2016 15:49 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:20 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:17 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:09 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:29 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:01 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:56 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:23 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:11 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 14:37 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
29.05.2013 12:31 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:17 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:44 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
02.10.2012 09:48 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:14 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:30 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
13.05.2011 11:09 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:10 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
14.10.2010 11:34 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:23 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska