Rejestracja zgonów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Zgonów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 20
Tel. 58-66-88-113
        58-66-88-120
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny)
- książeczka wojskowa osoby zmarłej
- dowód osobisty współmałżonka (do wglądu)
- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)
- pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową) 
sposób załatwienia sprawy- złożenie karty zgonu
- sporządzenie protokołu
- sporządzenie aktu zgonu
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji cmentarza 
opłatyOpłata skarbowa:
- 17,00 zł - za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli w dniu uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyMinimum 30 minut od chwili złożenia kompletu dokumentów.
inne informacje- zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu lub 24 godzin od zgonu na skutek choroby zakaźnej.
- zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny (firmy pogrzebowe dysponują odpowiednimi drukami) 
tryb odwoławczyNie przysługuje 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 16, 47, 93-95.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23)
- ustawa z dnia 10.08.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.) art. 39 ust. 4
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.) § 10
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 14:00 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
29.02.2016 09:08 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.02.2016 15:47 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:00 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:30 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:27 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
22.01.2015 13:17 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
22.01.2015 13:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:24 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:12 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:57 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:15 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:43 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:15 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:31 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.04.2011 14:16 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:29 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 11:27 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
04.10.2010 08:55 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:25 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska