Rejestracja urodzeń

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Urodzeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 18
Tel. 58-66-88-115
        58-66-88-118
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziału do piątku
 
wymagane dokumenty- dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika.  
sposób załatwienia sprawyJeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia. 
opłatyZwolnione od opłaty skarbowej
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, chyba, że w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.
inne informacjeW USC w Gdyni rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gdyni w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tych terminach kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu". 
tryb odwoławczyNie dotyczy 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 09.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 14:01 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
26.02.2016 15:38 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:02 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
09.06.2015 08:57 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.02.2015 11:34 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:12 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
22.01.2015 13:17 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
22.01.2015 13:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:28 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:09 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:42 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:16 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:32 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 11:05 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
04.10.2010 08:58 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:28 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska