Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Archiwum USC
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 19
Tel. 58-66-88-119
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- dokument tożsamości
 
sposób załatwienia sprawy- złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
opłatyOpłata skarbowa:
- 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy złożyć przy składaniu oświadczenia.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacjeOświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu. 
tryb odwoławczyNie przysługuje 
podstawa prawna- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082)art. 59
- ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 18, art. 90
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 28.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 14:03 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
24.08.2016 11:05 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
24.08.2016 10:48 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
26.02.2016 15:36 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
29.04.2015 11:55 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 11:32 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 10:52 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 10:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:29 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:13 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:54 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:11 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:07 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:42 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
02.10.2012 09:29 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:16 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 10:50 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:26 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska