Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Urodzeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 18
Tel. 58-66-88-115
        58-66-88-118
fax /58/ 66-88-124
e-mail: urzad_stanu_cywilnego@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
 
wymagane dokumenty- wniosek o zmianę nazwiska pierwszego wspólnego dziecka;
- dokumenty tożsamości rodziców dziecka. 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku;
- przyjęcie - w formie protokołu - oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków 
opłatyOpłata skarbowa:
- 11 zł - za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacje1) Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.
2) Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
3) W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegające połączeniu. 
tryb odwoławczyNie przysługuje 
podstawa prawna-ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) art. 88 § 3 i art. 90¹
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.06.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:33 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
26.02.2016 15:30 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:19 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 14:32 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:12 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:21 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 12:43 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:56 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:52 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
02.10.2012 09:41 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:06 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 14:54 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 12:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska