Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulicy Arciszewskich w Gdyni (...)

Numer umowy ZD/438/UE/9-W/2017
Data podpisania 23.11.2017
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulicy Arciszewskich w Gdyni poprzez uporządkowanie istniejącego zagospodarowania, stworzenie terenów zieleni o charakterze przestrzeni publicznej wraz z wkomponowaniem miejsc postojowych” w ramach Projektu: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81-364), przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: MAXPROJEKT, MATEUSZ JEZIERSKI, z siedzibą w Gdyni (81-524) przy ul. Świętopełka 28
Wartość zamówienia: 93 500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364), przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
Projekt: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2017 13:06 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz