Przebudowa placu zabaw przy ul. Rumskiej w Gdyni

Numer umowy ZD/306/DZ/114-W/2017
Data podpisania 12.09.2017
Przedmiot zamówienia: Przebudowa placu zabaw przy ul. Rumskiej w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81 - 364), przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szymanowskiego 15/3
Wartość zamówienia: 190 086,73 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81 - 364), przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017