1610 Strzelców i Dragonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 4642. Stwierdzono częściową nieważność aktu.

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXVI/631/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016
Powierzchnia planu: 0,24 ha
tekst uchwały (226 KB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (729 KB)
załącznik nr 2 (101 KB)
załącznik nr 3 (107 KB)
uzasadnienie (108 KB) opub. 2017-09-11

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 26 września do 17 października 2016
Termin dyskusji publicznej: 5 października 2016
Termin składania uwag: 31 października 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (123 KB)
tekst projektu planu (324 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (701 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (441 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (9,09 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XVII/375/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (156 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (371 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (27 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 09.03.2016
Data udostępnienia informacji: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2017 09:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 13:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 12:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 12:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.01.2017 12:17 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.11.2016 15:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.09.2016 10:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.09.2016 15:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.06.2016 15:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.03.2016 13:05 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak