1114 dawny Bank Polski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego


Plan oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XLIII/1225/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018
tekst uchwały (157 KB)
załącznik numer 1 - rysunek planu (1,04 MB)
załącznik numer 2 (177 KB)
załącznik numer 3 (81 KB)
uzasadnienie uchwały (131 KB)

Zarządzenie Nr 7645/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego. Treść zarządzenia (2,35 MB)

Protokół z dyskusji publicznej (3,38 MB) z dnia 6 lutego 2018 roku

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 29 stycznia do 20 lutego 2018
Termin dyskusji publicznej: 6 lutego 2018
Termin składania uwag: 6 marca 2018
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (120 KB)
tekst projektu planu (322 KB)
rysunek projektu planu (688 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (373 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,12 MB)

Zarządzenie Nr 6653/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego. Treść zarządzenia (3,71 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXIII/833/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (65 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (565 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Zieniuk
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 21.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2018 14:23 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.04.2018 10:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.02.2018 14:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.01.2018 09:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2018 09:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.01.2018 08:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 15:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 13:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2017 12:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 14:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak