0702 Chylońska i Kartuska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej
rysunek pokazujący części uchylone (2,17 MB)
przejdź do strony planu: 0704 Obwodowa Północna i zachodni odcinek Drogi Czerwonej

Informacje dotyczące tekstu ujednoliconego

tekst ujednolicony
informacja graficzna o granicach obszaru objętego zmianą (1,3 MB)

Opublikowana: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 121, poz. 2139

Informacje dotyczące uchwalenia zmiany planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej Uchwalona uchwałą nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 roku
treść uchwały
rysunek planu (1,0 MB)

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 204

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony uchwałą nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku
treść uchwały
rysunek planu (2,1 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 26.11.2003
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2017 15:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 15:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 16:06 Korekta Michał Kowalski
22.06.2016 12:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.05.2015 13:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.05.2015 11:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.12.2013 09:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:33 Korekta Bartłomiej Poźniak