Zrzeczenie się uprawnień do wykonywania transportu drogowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro; kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty•wniosek – formularz dostępny poniżej lub na stronie internetowej Urzędu www.gdynia.pl rn•oryginał uprawnienia wraz z wypisami.rnrndowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /rn 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję stwierdzającą wygaszenie uprawnienia. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawydo 14 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy- Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rnj.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;rn- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r
- Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.;rn 
drukiwniosek zrzeczenie się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2014 10:24 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:23 Korekta Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:16 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:13 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:56 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:40 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.02.2013 13:16 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
22.09.2010 11:32 Korekta Jolanta _Sapierów