Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

kserokopia licencji - oryginał do wglądu,

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

cennik

wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

dowód uiszczenia opłaty

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/ 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Zezwolenie po zmianie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:

za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia


Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta:
PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zmiana zezwolenia na przewozy regularne"

opłata skarbowa 17 zł
Opłatę można uiścić w kasie UM Gdyni sala obsługi mieszkańców lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 -
z dopiskiem "opłata za upoważnienie/pełnomocnictwo"
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
inne informacjePodjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. 
tryb odwoławczy w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2016r poz. 23 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)

 
drukizmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 14:09 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:40 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.02.2014 11:23 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:53 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:13 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
02.09.2013 14:36 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:49 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:32 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
20.05.2011 10:26 Korekta Grzegorz Siewert
02.11.2010 09:35 Korekta Jolanta _Sapierów
06.10.2010 13:26 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 08:39 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 08:26 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
21.09.2010 14:07 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
21.09.2010 13:57 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów