Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220l ub do pobrania poniżej


wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem

dowód uiszczenia opłaty

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ wydaje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Zaświadczenie po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwroty posiadanego zaświadczenia. 
opłatyopłata administracyjna:

za zmianę zaświadczenia polegającej na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 zł

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana zaświadczenia na potrzeby własne"
czas załatwienia sprawy14 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
druki
wniosek na zaswiadczenie potrzeby własne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:42 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
19.03.2014 13:37 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:04 Dodanie informacji Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:03 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:15 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
02.09.2013 14:39 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:33 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
02.08.2011 12:24 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:36 Korekta Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:50 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 08:43 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 08:28 Korekta Jolanta _Sapierów
21.09.2010 14:05 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów