Zmiana licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
Stosownie do zaistniałych zmian wymagających udokumentowania:
• kserokopię orzeczenia lekarskiego - oryginał do wglądu
• kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu
• kserokopię legalizacji ponownej taksometru - oryginał do wglądu
• kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do wglądu)
• dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu
• dowód uiszczenia opłaty
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.
licencję można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
•za zmianę treści licencji:
od 2 do 15 lat - 20 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 30 zł.

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta:
PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „licencja taxi”
czas załatwienia sprawy3 miesiące od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy-Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek zmiana taxi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 14:10 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:43 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
20.03.2014 08:09 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:05 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:16 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:15 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
02.09.2013 14:48 Korekta Grzegorz Siewert
02.09.2013 14:45 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:54 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:35 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
07.08.2012 13:39 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.08.2012 13:37 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:25 Korekta Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:16 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 14:05 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 13:39 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 09:19 Zmiana załącznika Jolanta _Sapierów
21.09.2010 12:16 Zmiana załącznika Jolanta _Sapierów