Zgłoszenie likwidacji zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentyzgłoszenie likwidacji zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym składa się wraz z otrzymanym wcześniej zezwoleniem i wypisami

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie w/w dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji zezwolenia. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatybrak
czas załatwienia sprawydo 14 dni od daty zgłoszenia likwidacji
inne informacje---- 
tryb odwoławczy w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.

 
drukiwniosek likwidacja zezwolenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2014 11:08 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:20 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:40 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.02.2013 13:13 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:54 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:33 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:21 Dodanie informacji Jolanta _Sapierów
22.09.2010 08:34 Korekta Jolanta _Sapierów
21.09.2010 12:42 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
21.09.2010 12:37 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów