Zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy (spedycja)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty- zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy składa się wraz z otrzymaną wcześniej licencją na w/w działalność
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu / 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie w/w dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji licencji. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatybrak
czas załatwienia sprawydo 14 dni od dary zgłoszenia likwidacji
inne informacjeOd 1 lipca 2006r firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) zobowiązane są uzyskać licencje na wykonywanie transportu drogowego przewóz rzeczy. 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
 
drukiwniosek likwidacja licencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2014 10:25 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:43 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:41 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.02.2013 13:17 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
22.09.2010 11:39 Korekta Jolanta _Sapierów