Zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentyzgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy składa się wraz z otrzymaną wcześniej licencją i wypisami na w/w działalność

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie w/w dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji licencji. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatybrak
czas załatwienia sprawydo 14 dni od daty zgłoszenia likwidacji
inne informacje---- 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
 
drukiwniosek likwidacja licencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2014 15:17 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:41 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:43 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.02.2013 13:18 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
22.09.2010 11:43 Korekta Jolanta _Sapierów