Wydanie wtórnika zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
oświadczeniem o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia

dokument potwierdzający fakt utraty zaświadczenia

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawy14 dni od daty złożenia wniosku 
opłaty----
czas załatwienia sprawy14 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek wtórnik zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2014 11:15 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:30 Korekta Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:24 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:58 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
22.09.2010 11:59 Korekta Jolanta _Sapierów