Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy przewóz rzeczy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia

dokument potwierdzający fakt utraty licencji

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamości / do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie w/w dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika licencji wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Wtórnik licencji można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:
za wydanie wtórnika licencji :

w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji

w innych przypadkach w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia za udzielenie licencji
płata za wydanie wtórnika wypisu z licencji:

1 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " wtórnik licencji - przewóz rzeczy".
czas załatwienia sprawy3 miesiące od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek wtórnik licencji na transport drogowy rzeczy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:54 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:17 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:53 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
22.09.2010 12:09 Korekta Jolanta _Sapierów