Wydanie wtórnika licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

•dokumenty potwierdzające fakt utraty uprawnienia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku podania takich okoliczności we wniosku. 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika z licencji.
Wtórnik licencji można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
za wydanie wtórnika licencji:

•w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,

•w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.


Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " wtórnik licencji taxi"
czas załatwienia sprawy3 miesiące od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiWtórnik licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:52 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:16 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:31 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:30 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:57 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:53 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:04 Korekta Jolanta _Sapierów