Wtórnik zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
220
Tel. 58-66-88-725
fax 620 97 98
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumenty•wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do ściągnięcia poniżej,

•dokumenty potwierdzające fakt utraty uprawnienia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku podania takich okoliczności we wniosku
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika z zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Wtórnik zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
• w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
• w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „wtórnik zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)
 
drukiWtórnik zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 03.09.2013
Data udostępnienia informacji: 03.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:37 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:52 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:11 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:05 Dodanie informacji Grzegorz Siewert