SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Kornela Makuszyńskiego

81 - 385 Gdynia ul. Krasickiego 28

telefon: (58) 620 69 43
fax: (58) 661 76 55
e-mail: sp18gdynia@wp.pl
www: www.sp18.gdynia.pl


logo szkoły


Andrzej Barczak
- dyrektor

Lilia Garczyńska - wicedyrektor

Eliza Zaborowska - Kempa - wicedyrektor

Izabela Gulbas - kierownik administracyjno gospodarczy

Grażyna Krążyńska - główny księgowy

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=sp18gdynia

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr ... przy ul. ... w ... na następujących nośnikach danych:

a.       Dyskietka 1,44 MB

b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5.     Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF,  XLS,  CSV,  TXT,  GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,  ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


redakcja: Barbara Sarnacka
e-mail: bsarnacka@wp.pl


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Barczak
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Sarnacka
Data wytworzenia informacji: 17.05.2010
Data udostępnienia informacji: 17.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2013 12:57 Dodanie informacji Barbara Sarnacka
27.12.2013 12:43 Dodanie informacji Barbara Sarnacka
31.05.2011 09:30 Dodanie informacji Barbara Sarnacka
18.05.2010 11:30 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka
17.05.2010 10:32 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka