Wydanie karty "Gdynia Rodzinna"

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Obywatelskich
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
223
Tel. 58-66-88-700
fax 58 6688702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  od 8,00 do 16,00
 
wymagane dokumentyWypełniony wniosek wraz z załącznikami w przypadku:
- dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej do wniosku
należy dołączyć kopię postanowienia sadu o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu)
- dziecka posiadającego inne nazwisko do wniosku należy dołączyć
kopię aktu urodzenia ( oryginał do wglądu)
- gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzenie podatku
dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób
zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego lub kopię PIT-u bez widocznych kwot)
 
sposób załatwienia sprawyFormularz wniosku można pobrać i złożyć:
- w Informacji Turystycznej ul.10 lutego 24
- w Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30
- w biurach Rad Dzielnic
Dodatkowo można pobrać w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub za pośrednictwem internetu: wniosek
i złożyć w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni
Odbiór karty rodzinnej następuje, zgodnie z wolą wnioskodawcy;
- osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego
52/54 w łączniku na parterze budynku stanowisko nr 2
- za pośrednictwem poczty
 
opłatybrak opłaty
czas załatwienia sprawydo 30 dni
inne informacjeZ karty korzystać może każda gdyńska Rodzina:
- posiadająca jedno dziecko i więcej w wieku do 18 roku życia (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych - rodziców lub opiekunów na karcie)
- zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
- zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do miejscowego Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni
Karta jest ważna przez 2 lata od dnia wydania
Więcej informacji na stronie: www.gdyniarodzinna.pl
 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaUchwała Nr XXXIII/716/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013r. 
drukiDruk wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Katarzyna Sulej
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 28.08.2013
Data udostępnienia informacji: 18.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2013 11:59 Dodanie informacji Katarzyna Sulej