Świadczenie rodzicielskie

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 2) II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)
Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-562
        58-66-88-568
        58-66-88-581
        58-66-88-980
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty 1) okazania dokumentów tożsamości obojga rodziców
2) okazania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
3) dane ZUS i PUP pod który się podlega
4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do śwaidczenia rodzicielskiego 
sposób załatwienia sprawy - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca. 
opłaty Brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
tryb odwoławczy Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  
podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284) 
druki Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 04.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:47 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:55 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:36 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:32 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:34 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:34 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:33 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:33 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:33 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:33 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:31 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.09.2016 12:27 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
11.01.2016 10:11 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
04.01.2016 12:15 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
04.01.2016 12:01 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
04.01.2016 11:58 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
04.01.2016 11:57 Dodanie informacji Krzysztof Milewski