Organizacja

Działy i sekcje Laboratorium Innowacji Społecznych
 
Dział Inwestycji
Przygotowanie i realizacja działań inwestycyjnych oraz koordynacja zadań inwestycyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 19

Dział Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych
Koordynacja Centrum Usług Wspólnych. Integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i działanie na rzecz rozwijania partycypacji społecznej.
Kontakt:
Monika Nowakowska
e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 22
 
Dział Badań i Partycypacji
Tworzenie, wdrażanie, upowszechnianie i analiza mechanizmów umożliwiających mieszkańcom współdecydowanie o rozwoju miasta. Koordynacja Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie konsultacji społecznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Kontakt:
e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 08

Sekcja Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych
Prowadzenie Pracowni Laboratorium przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni – organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, projekcji filmowych i spotkań. Wdrażanie i promocja innowacyjnych działań społecznych kierowanych do różnych grup mieszkańców, przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju osobistego i zawodowego.
Kontakt:
Urszula Kokoszka, Alicja Wiczling
e-mail: lis@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 16

Sekcja Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Organizowanie spotkań i szkoleń dla mieszkańców, chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Animowanie aktywności i włączania społecznego osób wykluczonych. Rozwijanie oferty wolontariatu oraz współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.
Kontakt:
Beata Prusak, Aneta Narloch
e-mail: pracownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 11

Sekcja Klastra Innowacji Społecznych
Współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi w zakresie rozwijania inicjatyw i projektów łączących innowacje społeczne, technologiczne i biznesowe.

Sekcja Inkubatora Innowacji Społecznych
Poszukiwanie, wspieranie i upowszechnianie innowacji społecznych w zakresie usług społecznych, opieki nad osobami zależnymi i dla ich opiekunów. Pomoc i współpraca z innowatorami. Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z innowacjami społecznymi.
Kontakt:
Magdalena Żółkiewicz, Anna Ratajczak
e-mail: innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 16

Dział Wymiennikowni
Prowadzenie ośrodka mieszczącego się w Gdyni Chyloni przy ul. Kartuskiej 20B – rozwijanie oferty dla młodzieży, organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji, współpraca z lokalnymi partnerami.
Kontakt:
Łukasz Rąpała, Magdalena Dębna
e-mail: wymiennikownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 663 12 55

Dział Kadr i Organizacji
Realizacja polityki kadrowej i płacowej. Opracowywanie procedur i regulaminów wewnętrznych. Rekrutacja i szkolenie pracowników.
Kontakt:
Ewa Gozdalik
e-mail: e.gozdalik@lis.gdynia.pl
tel. 58 7272 39 05

Dział Księgowości
Finanse i budżet Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Aleksandra Richert-Majewska
e-mail: a.richert@ppnt.gdynia.pl
tel. 58 727 39 13

Sekcja Zamówień Publicznych
Planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie prawidłowości procesu udzielania zamówień publicznych.
Kontakt:
Agnieszka Nadziejko
e-mail: a.nadziejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 06

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nadzór nad bezpieczeństwem informacji, ewidencja wniosków o udzielenie informacji publicznej i koordynacja udzielania odpowiedzi. Prowadzenie składnicy akt Laboratorium oraz edytora aktów wykonawczych.
Kontakt:
Paweł Wyszomirski
e-mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 02

Dział Komunikacji
Informowanie na temat działań Laboratorium, współpraca komunikacyjna z mieszkańcami, mediami i partnerami realizowanych projektów.
Kontakt:
Łukasz Kierznikiewicz
e-mail: l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2017 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:16 Korekta Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:14 Korekta Aleksandra Dylejko