Regulamin organizacyjny Aneks nr 1

Aneks nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 8a w brzmieniu:
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZKM”.
W § 9 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
„Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych obejmuje prowadzenie całości spraw związanych z RODO”.
Zmienia się załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego ZKM
w Gdyni jakim jest schemat organizacyjny ZKM w Gdyni.
 
§ 2
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2018 13:38 Aktualizacja treści Janusz Wensierski