Zgromadzenia - przyjęcie zawiadomienia w trybie uproszczonym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Obrony Cywilnej
ul. Władysława IV 10/12/14
81-353 Gdynia
zawiadomienia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
Tel. 58-66-02-216
fax - tylko mailowo lub telefonicznie,
e-mail: dyzurnywzkiol@gdynia.pl
w godzinach: 
1. adres elektroniczny do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym: dyzurnywzkiol@gdynia.pl,
2. numer telefonu do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym: - 58 660 22 16 /w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30/, - 58 660 22 03 i 58 660 22 04 /w pozostałe dni i godziny/.


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyInformacja przekazana na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie musi zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
sposób załatwienia sprawyCentrum Zarządzania Kryzysowego UM Gdyni:
- udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.
- powiadamia właściwe służby i instytucje o planowanym zgromadzeniu.
 
opłatyOpłaty nie obowiązują.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie.
inne informacjeZgłoszeniu w trybie uproszczonym podlegają zgromadzenia, w przypadku których organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.
Organizator zgromadzenia organizowanego w trybie uproszczonym zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Wyżej opisane zgromadzenie może być zgłoszone także w trybie zwykłym.
Zgromadzenia organizowane w trybie zwykłym należy zgłaszać:
http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4334_38930.html 
tryb odwoławczyBrak trybu odwoławczego od sposobu przyjęcia informacji o zgromadzeniu.
Zawiadamiającemu o zgromadzeniu przysługuje prawo wniesienia skargi na zasadzie art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 t.j./
 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz.U.2015.1485/.
W tym:
Rozdział 3, art. 22 – Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
 
druki

Druk zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu nie jest przewidziany przez ustawę Prawo o zgromadzeniach.
Poniższy formularz może stanowić ułatwienie dla zgłaszającego:
formularz

Zgromadzenia organizowane w trybie zwykłym należy zgłaszać:
sprawy do załatwienia

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń:

wykaz zgromadzeń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zdzisław Kobyliński
Wprowadził informację: Krzysztof Świątek
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 23.11.2015
Data udostępnienia informacji: 23.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2015 12:46 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
26.11.2015 12:45 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
26.11.2015 12:44 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
26.11.2015 12:36 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
25.11.2015 09:43 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
25.11.2015 08:53 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
24.11.2015 11:06 Korekta Michał Kowalski
24.11.2015 11:05 Korekta Michał Kowalski
24.11.2015 11:02 Korekta Michał Kowalski
24.11.2015 09:19 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
23.11.2015 14:58 Dodanie informacji Krzysztof Świątek
23.11.2015 14:20 Dodanie informacji Krzysztof Świątek