Wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze PESEL

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty• wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
•dowód dokonania opłaty od osób mających obowiązek uiszczenia tej opłaty 
sposób załatwienia sprawy- wydanie zaświadczenia o numerze PESEL
- zaświadczenie można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) 
opłaty- 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata
- zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia o numerze PESEL nadanym po raz pierwszy lub po zmianie numeru; a także zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
czas załatwienia sprawy7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje- o zaświadczenie takie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych
- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
- istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia  
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1388)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290) 
drukiWniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 27.08.2007
Data udostępnienia informacji: 27.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:12 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.11.2015 09:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
12.06.2015 11:18 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 11:15 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 11:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 12:20 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 12:19 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 12:17 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.10.2014 10:39 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
10.09.2014 13:47 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:38 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
26.06.2013 13:22 Korekta Małgorzata Lejko
26.06.2013 13:17 Korekta Małgorzata Lejko
26.06.2013 11:48 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.06.2013 11:34 Korekta Małgorzata Lejko
06.02.2013 10:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
01.02.2013 11:49 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 10:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.12.2012 09:13 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
14.04.2011 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 15:23 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 11:09 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.07.2010 13:28 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko