Udostępnianie danych osobowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-731
        58-66-88-754
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty
 
wymagane dokumenty• wniosek - dostępny w pok. 60 stanowiska 30 i 35 lub do pobrania na dole tabeli
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
• dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
• dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania) 
sposób załatwienia sprawyodpowiedź na wniosek, którą można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) 
opłaty- 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, w formie wpłaty w oddziale banku PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miasta Gdyni na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, nr konta 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 PKO Bank Polski S.A. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków powołując się na numer sprawy
- bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje- jeżeli wnioskodawca nie posiada interesu prawnego może ubiegać się o udostępnienie danych jeżeli wykaże interes faktyczny w ich otrzymaniu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osób, których dane dotyczą
- istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia
- w ramach tej procedury można uzyskać potwierdzenie imion i nazwisk wszystkich osób wspólnie zameldowanych 
tryb odwoławczyw przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej 
podstawa prawna- art.46 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn.zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1388)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 836) 
drukiwniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 22.07.2010
Data udostępnienia informacji: 22.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 09:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:10 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.11.2015 09:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
06.11.2015 11:21 Korekta Małgorzata Lejko
12.06.2015 10:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
31.03.2015 12:07 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
03.03.2015 11:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:04 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:45 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.10.2014 10:50 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
22.10.2014 08:43 Korekta Małgorzata Lejko
22.10.2014 08:41 Korekta Małgorzata Lejko
14.10.2014 11:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.02.2014 13:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:42 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.07.2013 15:03 Korekta Małgorzata Lejko
07.03.2013 12:23 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
06.02.2013 11:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
01.02.2013 11:40 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 10:40 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:25 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
22.07.2010 13:13 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.07.2010 13:05 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko