Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 05
Tel. 58-66-82-010
        58-66-82-011
fax 58 668 20 12
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00 od poniedziałku do piątku


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.pz.gov.pl)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawypotwierdzenie profilu zaufanego ePUAP 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym
- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie - dokonując unieważnienia na ePUAP
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku 
tryb odwoławczy______ 
podstawa prawna- ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz.U. z 2011r. Nr 93, poz. 547)  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Urban
Data wytworzenia informacji: 10.08.2012
Data udostępnienia informacji: 10.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2017 09:23 Aktualizacja treści Magdalena Urban
18.06.2015 12:01 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.12.2014 09:08 Aktualizacja treści Magdalena Urban
10.08.2012 15:14 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.08.2012 15:06 Dodanie informacji Monika Antkowiak