Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej (kawalera, panny, rozwiedzionego, rozwiedzionej, wdowca, wdowy)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-15
58 668-81-18

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Do miesiąca.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Inne informacje: Wniosek o zmianę imienia/nazwiska można złożyć do wybranego kierownika USC.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2017 15:11 Korekta Wiesława Witosławska
30.05.2017 14:28 Korekta Wiesława Witosławska