Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-10
58 668-81-12

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dowody osobiste Jubilatów;
- oświadczenie o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie ustnego wniosku o nadanie medali
- złożenie oświadczenia o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się z udziałem Prezydenta Miasta Gdyni.
Opłaty: Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy: Do 180 dni od dnia nadania medali przez Prezydenta RP
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz.450 z późn. zm)
- rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15.12. 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Inne informacje: Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2005
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2017 13:00 Korekta Wiesława Witosławska