Pomoc w komunikowaniu się

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych stanowisko 2

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-92
58 668-87-91

Fax: 58 6688795
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: złożenie zgłoszenia
Sposób załatwienia sprawy: 1. złożenie zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w komunikowaniu się i wypełnienie zgłoszenia na miejscu
2. elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3. telefoniczne powiadomienie przez osobe przybraną, która została wskazana przez osobę uprawnioną o potrzebie pomocy w komunikowaniu się (pracownik referatu wypełnia zgłoszenie)
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: do trzech dni roboczych
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011.209.1243)
Inne informacje: pracownik referatu ułatwia kontakt z pracownikiem wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 08.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2017 08:52 Zmiana komórki Michał Kowalski
08.06.2017 12:05 Korekta Michał Kowalski
08.06.2017 10:57 Korekta Magdalena Biegańska