Zasiłek pielęgnacyjny

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

2) II piętro, pokoje 211, 214, i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)

Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-568
        58-66-88-569
        58-66-88-581
        58-66-88-980
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty okazanie dowodu osobistego  
sposób załatwienia sprawy - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
 
opłaty Brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
• osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie, nie jest zależny od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.
Jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.
 
tryb odwoławczy Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r. poz. 2284);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)  
druki Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 29.08.2008
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:48 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:57 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:44 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:39 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.09.2016 12:34 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
12.01.2016 13:17 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
11.01.2016 10:04 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.11.2015 11:20 Korekta Piotr Wójciak
14.09.2015 15:32 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
14.09.2015 15:26 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
19.02.2015 10:59 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
08.08.2014 10:29 Korekta Piotr Wójciak
16.07.2014 12:10 Korekta Piotr Wójciak
22.01.2014 11:36 Korekta Piotr Wójciak
13.12.2013 11:20 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.11.2013 09:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.11.2013 12:14 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 12:08 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:42 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:35 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.06.2013 15:25 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
12.03.2013 12:12 Korekta Piotr Wójciak
12.03.2013 12:11 Korekta Piotr Wójciak
17.01.2013 14:12 Korekta Piotr Wójciak
15.11.2012 10:41 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:28 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:22 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
09.08.2012 22:52 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:50 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:58 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
18.01.2012 09:18 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:00 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.01.2012 11:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
16.02.2011 08:56 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.10.2010 10:44 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski