Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

2) II piętro, pokój 211 - wydawanie Kart w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)

Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-569
        58-66-88-980
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw.spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. 
sposób załatwienia sprawy Na podstawie złożonego wniosku organ wydaje duplikat Karty. 
opłaty Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512.
Tytuł przelewu: opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Duplikat Karty jest wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub jej utracenia w inny sposób.  
tryb odwoławczy brak 
podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 755) 
druki Wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.06.2014
Data udostępnienia informacji: 12.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:51 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:47 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 13:08 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:39 Korekta Piotr Wójciak
06.09.2016 12:31 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.01.2015 23:11 Korekta Piotr Wójciak
02.01.2015 15:45 Korekta Piotr Wójciak
02.01.2015 15:44 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.11.2014 11:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.08.2014 12:11 Korekta Piotr Wójciak
05.08.2014 12:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
16.07.2014 12:07 Korekta Piotr Wójciak
16.07.2014 12:02 Korekta Piotr Wójciak
16.07.2014 11:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
12.06.2014 14:20 Korekta Piotr Wójciak
12.06.2014 14:11 Dodanie informacji Piotr Wójciak