Świadczenie rodzicielskie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 206

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-62
58 668-85-68
58 668-85-81
58 668-89-80

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) okazania dokumentów tożsamości obojga rodziców
2) okazania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
3) dane ZUS i PUP pod który się podlega
4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do śwaidczenia rodzicielskiego
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284)
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Milewski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2017 11:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:21 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski