Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00

Numer telefonu:
58 668-87-29
58 668-87-30
58 668-87-27

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” dostępny poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia powrotu z  wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Opłaty: bez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 j.t.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852 j.t.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290 j.t.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 j.t. z późn.zm.)
Inne informacje:
  • osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
  • za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności  do czynności prawnych zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
  • w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2017 14:04 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.12.2017 14:01 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
30.10.2017 09:50 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
31.08.2017 10:45 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.07.2017 10:44 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
26.06.2017 15:47 Korekta Michał Kowalski