Udostępnianie danych osobowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00

Numer telefonu:
58 668-87-31
58 668-87-54

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek - do pobrania poniżej lub w pok. 60
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
 • dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)
Sposób załatwienia sprawy: odpowiedź na  wniosek, którą można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, w formie wpłaty w oddziale banku PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miasta Gdyni na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, nr konta 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 PKO Bank Polski S.A. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków powołując się na numer sprawy
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej
Podstawa prawna:
 • art.46 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.657 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 922)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 836)
Inne informacje:
 • jeżeli wnioskodawca nie posiada interesu prawnego może ubiegać się o udostępnienie danych jeżeli wykaże interes faktyczny w ich otrzymaniu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osób, których dane dotyczą
 • istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia
 • w ramach tej procedury można uzyskać potwierdzenie imion i nazwisk wszystkich osób  wspólnie zameldowanych
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2018 15:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.01.2018 09:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2017 12:31 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
28.06.2017 09:37 Korekta Michał Kowalski
07.06.2017 12:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.05.2017 11:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.05.2017 10:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko