Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 60, stanowisko 35
Tel. 58-66-88-754
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku; od 8.00 do 14.00 w soboty
 
wymagane dokumenty- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawypotwierdzenie profilu zaufanego ePUAP 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym
- osoba posiadająca profil zaufany ePUAP w przypadku zmiany danych (imiona, nazwisko, nr PESEL) niezwłocznie występuje z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, złożony po faktycznym zaistnieniu zmiany danych, jest nieważny
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku 
tryb odwoławczy______ 
podstawa prawna- ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2014r., poz.1114 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz.1633) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 27.07.2012
Data udostępnienia informacji: 30.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2016 10:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.09.2014 11:57 Korekta Małgorzata Lejko
26.09.2014 11:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:25 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.09.2012 10:38 Korekta Małgorzata Lejko
21.09.2012 13:03 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
09.08.2012 09:52 Korekta Michał Kowalski
09.08.2012 09:31 Korekta Michał Kowalski
27.07.2012 14:57 Korekta Małgorzata Lejko
27.07.2012 14:13 Dodanie informacji Małgorzata Lejko