Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty- wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL
- dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
- dokument potwierdzający dane wskazane w pkt. 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)
- w przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 
sposób załatwienia sprawy- wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL 
opłatybez opłat; w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika - 17 zł (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa)
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- wniosek musi zawierać podstawę prawną upoważniającą do nadania numeru PESEL, co oznacza, że w innych przepisach (ustawach czy rozporządzeniach) musi być wykazana wymagalność numeru PESEL do określonych czynności
- jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaart. 7 ust. 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.) 
drukiWniosek o nadanie numeru PESEL

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 24.08.2007
Data udostępnienia informacji: 24.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 11:19 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 09:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 09:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
06.03.2015 12:28 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.03.2015 15:02 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.03.2015 14:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.10.2014 08:47 Korekta Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 10:27 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
01.09.2011 14:25 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
06.07.2011 12:13 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko