Głosowanie korespondencyjne

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00

Numer telefonu:
58 668-87-33
58 668-87-34
58 668-87-53
58 668-87-32
58 668-87-28

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego
Sposób załatwienia sprawy: dostarczenie pakietu wyborczego na adres podany we wniosku lub pozostawienie pakietu do osobistego odbioru w Urzędzie Miasta w zależności od woli wyborcy
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: pakiet wyborczy jest dostarczany do wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: art. 53(a-l) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r., poz. 15 j.t. z późn.zm.)
Inne informacje:
  • zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do 15 dnia przed dniem wyborów
  • we wniosku wyborca może zaznaczyć konieczność dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
  • wniosek złożony po terminie lub niekompletny i nieuzupełniony w terminie, a także wniosek złożony przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania pozostawia się bez rozpoznania
  • głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta za wyjątkiem wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności)
  • głosować korespondencyjnie nie można w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach, w domach studenckich oraz na polskich statkach morskich
  • w wyborach Prezydenta RP oraz wyborach wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2017 11:16 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:16 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 15:16 Korekta Michał Kowalski